Het team

Kinderdagverblijf: Claudia

Buitenschoolse opvang: Melissa

 

OB groep 1/2 – juf Elise

MB1 groep 3/4/5 – juf Jojanneke en juf Rosanne

MB2 groep 3/4/5 – meester Juul en juf Noël

BB1 groep 6/7/8 – juf Daphne

BB2 groep 7/8 – meester Thomas en meester Bas

 

Directie: Anne Sassen

Intern begeleider: Jacobijn Brandenbarg

Conciërge: meneer Mark