Onze werkwijze

Onze Montessori werkwijze is gebaseerd op 3 pijlers:

Eigenheid

Bij ons op school krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn. Wij zijn nieuwsgierig naar wie uw kind is en creatief in het scheppen van de juiste voorwaarden: passende begeleiding en een uitdagende leeromgeving. We zien onze school als een mooie mix van karakters en talenten. Een plek waar naast de cognitieve vakken, ook ruimte is voor expressie, fantasie en creativiteit.

Zelfstandigheid

Elk kind wil zich ontwikkelen en de wereld begrijpen. Vertrouwen en durf vormen hiervoor de basis. Samen leiden ze tot zelfstandigheid. Onze school biedt een leeromgeving die past bij hun ontwikkelingsfase en die voortdurend prikkelt en uitnodigt om bezig te zijn. In die omgeving en binnen bepaalde kaders heeft een kind vrijheid van werkkeuze. Wij reiken kennis en vaardigheden aan en zorgen dat alle lesstof aan bod komt.

Verantwoordelijkheid

Hoe zelfstandiger het kind wordt, hoe groter het verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het eigen leerproces, zichzelf, de ander en de omgeving. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind en handelen scherp en daadkrachtig. Daarnaast stimuleren wij het kind zelf na te denken over het eigen leerproces.

 

Montessori onderwijs

In een montessori klas zitten leerlingen altijd met drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Er wordt gewerkt met montessorimateriaal, typisch ‘ontwikkelingsmateriaal’, dat aan specifieke en hoge eisen moet voldoen. Enkele kenmerken zijn: het maakt zo veel mogelijk ‘controle van de fout’ mogelijk (het kind merkt zelf dat het iets niet goed doet), het is zo ontworpen dat steeds één eigenschap centraal staat (als het bijvoorbeeld om optellen gaat, moeten niet ook andere vaardigheden een rol spelen) en tenslotte voldoet montessorimateriaal aan hoge esthetische eisen (het is zeer degelijk vervaardigd, uit natuurlijke materialen).